Ha szeretnél az irodalom, politikatudomány és antropológia alapkérdéseiről eszmét cserélni egyetemi tanárok kurzusain…

Ha szívesen beszélnéd át kiemelkedően fontos szerzők műveit, vitába bocsátkozva, közösen gondolkodva a tanárokkal és a többi diákkal…

Ha a továbbtanulásra nem volt lehetőséged (például családi, anyagi vagy munkával kapcsolatos okokból)…

…jelentkezz a Közép-Európai Egyetemen szervezett ingyenes Socrates-kurzusokra. Az órák januárban indulnak, élőben a Közép-Európai Egyetem budapesti kampuszán.

Mit kínálunk

Képzéseinkre bárki jelentkezhet, akár olyanok érdeklődését is várjuk, akik a középiskolát sem fejezték be, és nem jártak felsőfokú képzésre. A budapesti órák nyelve magyar, témáik számos tudományágon átívelnek, mint például a történelem, irodalom, filozófia, művészettörténet, szociológia, antropológia, politikatudomány kérdései. Az órákat, melyek kiscsoportos diskurzusra épülnek, a Közép-Európai Egyetem és más intézmények oktatói tartják. Minden évben egy olyan átfogó tematikát választunk, ami korunk problémáit érinti. 2021 témája: „Szabadság és Társadalom”.

Óráinkat este (6-8:30) tartjuk, de a kurzusba kulturális program-elemeket is beépítünk, melyekre más idősávban, akár hétvégén is sor kerülhet. A képzés ingyenes, minden tananyagot a szervezők biztosítanak. 2021-ben kurzusaink szeptembertől decemberig tartanak 11 héten át. A választott kurzusaikat teljesítő diákjaink oklevelet kapnak.

Terveink szerint a kisgyermekes résztvevők számára gyerekfelügyeletet biztosítunk. Ez a covid-helyzet föggvénye, akkor tudjuk megvalósítani, amennyiben a világjárvány és a vele kapcsolatos rendelkezések, szabályok lehetővé teszik.

2021 szeptemberében induló kurzusaink:

A szólás szabadsága és ennek korlátai az ókori Athéntól a globális faluig

Gábor Sámuel és Haraszti Miklós

hétfőnként, 18:00-20:30

A kurzus a szólásszabadság társadalmi hatásait és korlátait vizsgálja két fő korszakban: a klasszikus kori Athénban, ahol az európai irodalom, színház, művészet és filozófia megszületett, és napjaink modern médiájában.  A kurzus első részében klasszikus művek (köztük Arisztophanész Felhőkje és Szókratész védőbeszéde) kerülnek sorra, a második részben a viták alapjául politika- és médiaelméleti művek szolgálnak.

Szabadság mint politikai eszme és gyakorlat

Schweitzer András és Szántó Diána

csütörtökönként, 18:00-20:30

A kurzus a szabadság fogalmának politika- és gazdaságelméleti megközelítéseiből kiindulva közelít az 1989 utáni magyarországi átalakulás gyakorlati problémái és a mai nyitott társadalmakat fenyegető veszélyek felé.  Körbejárja, miképp viszonyul a liberalizmus a bal-jobb dichotómiához, a populizmushoz, a magán- és köztulajdonhoz, a közjavakhoz és az igazságosság eszméjéhez.

A társadalmi jelenségekkel kapcsolatos mindennapi tapasztalatokat összekapcsolja a társadalomtudományok elméleti eszköztárával, azért, hogy egy tágabb keretben nyújtson értelmezést a helyi szinten is érezhető, globális társadalmi, gazdasági és környezeti kihívásokról.